Narodowe Centrum Nauki ogłosiło kolejną listę laureatów konkursu MINIATURA 6. Miło nam poinformować, że wśród naukowców, których wnioski uzyskały pozytywną ocenę ekspertów, jest dr Piotr Kałowski z Instytutu Psychologii AEH.

Tytuł projektu: Polskojęzyczna adaptacja kwestionariusza humoru "Comic Style Markers" (Ruch i in., 2018).
Przyznane środki finansowe: 49995 zł.

Celem projektu jest przygotowanie polskojęzycznej adaptacji kwestionariusza CSM, która zostanie publicznie udostępniona badaczom. Adaptacja będzie mogła być wykorzystywana w badaniach ilościowych, pozwalając na dokładniejszą eksplorację psychologicznych korelatów i predyktorów humoru. Pozwoli także na trafny pomiar humoru w kontekście psychologii zdrowia, psychologii klinicznej (w tym pomiaru skuteczności interwencji terapeutycznych zorientowanych na wspieranie radzenia sobie poprzez humor) oraz wszelkich innych kontekstów, gdzie poczucie humoru jest ujęte, jako zmienna ilościowa.

 

Serdecznie gratulujemy!