Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji naukowych (lista z dnia 21 grudnia 2021 r.). Obowiązuje od 1 stycznia 2019 r. do dziś.

 Lista punktowanych czasopism i materiałów konferencyjnych na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki


Przydatne linki

 Ewaluacja jakości działalności naukowej - przewodnik MNiSW

 Most Wiedzy - wyszukiwarka czasopism punktowanych

 Wyszukiwarka Czasopism Punktowanych


 Kalkulator liczenia punktów i wielkości slotów:

• Twój Slot  

• Jak liczyć punkty za publikacje naukowe z lat 1997 - 2016

 PCsearch - wyszukiwarka punktowanych czasopism naukowych z lat 2010-2017