Jak przygotować, wysłać i promować artykuł naukowy?

Wprowadzenie do efektywnego publikowania naukowego. Jak przygotować, wysłać i promować artykuł naukowy.
Poradnik Tomasza Liśkiewicza i Grzegorza Liśkiewicza dostępny na licencji CC BY.

Wskazówki Europejskiego Stowarzyszenia Redaktorów Naukowych (EASE) dla autorów i tłumaczy artykułów naukowych publikowanych w języku angielskim.

Struktura artykułu naukowego – uniwersalne wytyczne i przydatne wskazówki. Poradnik Emanuela Kulczyckiego.

Jak dodać prace do Google Scholar i zwiększyć liczbę cytowań oraz indeks Hirscha. Poradnik Emanuela Kulczyckiego dostępny na licencji CC BY.

Sztuka promocji nauki. Praktyczny poradnik dla naukowców.  Autorzy: Natalia Osica, Wiktor Niedzicki