Indeks Hirscha jest sposobem mierzenia osiągnięć naukowych z uwzględnieniem liczby publikacji liczby cytowań. Współczynnik h dla danego autora to liczba publikacji cytowanych ≥ h razy. Np. współczynnik h = 10 oznacza, że autor ma 10 publikacji cytowanych co najmniej 10 razy. Wielkość h zależy więc od dwóch czynników: liczby publikacji i ich popularności. Wzrost współczynnika h można osiągnąć publikując prace, które znajdą znaczny oddźwiękŹródło

 

Jak obliczyć Indeks Hirscha?

Indeks h możemy wyliczyć za pomocą kilku dostępnych narzędzi. Trzeba przy tym mieć na uwadze, że wyniki uzyskane z różnych źródeł mogą się różnić (w zależności od zawartości bazy, z której dane narzędzie korzysta).

  • Indeks Hirscha w Web of Science. Link
  • Indeks Hirscha w SCOPUS. Link
  • Indeks Hirscha w Publish or Perish. Link