Aby się zarejestrować, użytkownik musi wypełnić formularz na stronie https://orcid.org/register. Należy podać imię, nazwisko, adres e-mail oraz określić ustawienia widoczności informacji na koncie.

 

Po założeniu konta na platformie ORCID profil naukowca jest pusty. Należy zapełnić go swoimi publikacjami poprzez połączenie profilu z Resercher ID w bazie Scopus i Web of Science. Można również importować dane z Google Scholar lub dopisać publikacje ręcznie.

Kiedy konto na platformie ORCID będzie uzupełnione publikacjami, warto je uporządkować i sprawdzić, czy nie pojawiają się duplikaty prac. Należy także pamiętać o pielęgnowaniu swojego profilu, tzn.:

  1. podawaniu numeru ORCID za każdym razem, gdy nowy artykuł zostanie opublikowany. Zapewni to odpowiednie przyporządkowanie pracy na profilu autora w bazie WoS i w bazie Scopus;
  2. kontrolowaniu, czy lista publikacji na platformie ORCID jest aktualna. Dane pomiędzy bazami nie są wymieniane automatycznie i nowe publikacje należy dodać do ORCID samodzielnie.


-