W związku z intensyfikacją działalności naukowej pracowników naszej Uczelni, przekazujemy do Państwa dyspozycji stronę redagowaną przez Zespół Wsparcia B+R. Narzędzie to stanowi pomoc we wszelkich działaniach badawczych i publikacyjnych. Służymy pomocą m.in. w zakresie ewaluacji dorobku naukowego, technicznych aspektów wniosków grantowych i stypendialnych, dostępu do naukowych baz danych, polityki Open Access oraz zarządzania danymi badawczymi.Źródła finansowania

Informacje o źródłach finansowania projektów badawczych – krajowych i międzynarodowych

zobacz więcej


Tłumaczenia

Zapewniamy pełną pomoc w zakresie tłumaczenia i korekty językowej artykułów oraz monografii

zobacz więcej


Źródła informacji

Umożliwiamy dostęp do pełnotekstowych baz czasopism naukowych

zobacz więcej


Dobór czasopism

Wyszukujemy cenione wydawnictwa, aby zintensyfikować działalność publikacyjną

zobacz więcej


Proces wydawniczy

Służymy pomocą na każdym etapie procesu wydawniczego

zobacz więcej