Poniżej przedstawiamy listę aktualnie otwartych lub planowanych do otwarcia w najbliższym czasie konkursów grantowych i stypendialnych. Zapraszamy także do korzystania z wyszukiwarki grantów i stypendiów stworzoną przez Grants.gov oraz strony EURAXESS Poland.

 

● Narodowe Centrum Nauki

SONATINA 7

Celem konkursu jest wsparcie kariery młodych badaczy, poprzez stworzenie możliwości pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych.

Nabór wniosków trwa do 15 marca 2023 r. do godziny 16:00.

 

OPUS 25

 

Opus to konkurs na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 albo 48 miesięcy. 

 

Planowany nabór wniosków ruszy 15 marca 2023 r.

 

 

PRELUDIUM 22

 

Celem konkursu jest wsparcie kariery młodych badaczy, poprzez stworzenie możliwości pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych.

 

Planowany nabór wniosków ruszy 15 marca 2023 r.

 

MINIATURA 7

 

Konkurs na realizację pojedynczego działania naukowego w jednej z następujących form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego.

 

Nabór ciągły od 1 lutego do 31 lipca.

KONFIGURATOR GRANTÓW NCN

Dla naukowców, którzy nie wiedzą, w którym konkursie mogą wziąć udział Narodowe Centrum Nauki przygotowało narzędzie pozwalające znaleźć odpowiedni grant.

 

 

● Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

 

● Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Aktualnie otwarte konkursy NCBiR

 

● Fundacja na rzecz Nauki Polskiej

 

Program Współpracy Polsko-Ukraińskiej

Program Współpracy Polsko-Ukraińskiej jest inicjatywą Fundacji podjętą w obliczu agresji zbrojnej na Ukrainę i będącego jej bezpośrednim następstwem przyjazdu pracowników naukowych z Ukrainy do Polski. Program przewiduje finansowanie współpracy naukowej między uczonymi z Polski i Ukrainy w zakresie nauk społecznych i humanistycznych. Nabór wniosków w III edycji konkursu potrwa do 31 marca 2023 r. do godziny 16:00 

Monografie FNP

Celem konkursu jest finansowanie wydania wyłanianych w konkursie, oryginalnych i wcześniej niepublikowanych prac z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Pracę do konkursu może zgłaszać autor, monografia powinna być napisana w języku polskim. Do konkursu nie są przyjmowane prace zbiorowe, prace magisterskie ani prace licencjackie.

Wnioski mozna składać do 13 marca 2023 r.

  

 

● Fundacja Humboldta 

Humboldt Research Fellowship Program skierowany do badaczy na różnych etapach kariery naukowej, trwający od 6 do 24 miesięcy. nabór ciągły

 

 ● Fundacja Fritza Thyssena

Finansowanie projektów badawczych Finansowanie projektów badawczych trwających przez okres maksymalnie trzech lat. Termin składania wniosków:
15 lutego i 15 września każdego roku

 

● Visiting Researcher Program

Visiting Researcher Program w São Paulo Stypendium na pobyt w instytucji badawczej w São Paulo skierowane do badaczy ze stopniem naukowym doktora. nabór ciągły

 

● The Scientific and Technological Research Council of Turkey

The Scientific and Technological Research Council of Turkey Stypendia na krótko- i długoterminowy pobyt w Turcji. nabór ciągły

   

 ● Fundacja Konrada Adenauera w Polsce

Fundacja Konrada Adenauera w Polsce Stypendium dla doktorantów dające możliwość zdobycia tytułu doktorskiego lub dodatkowego dyplomu ukończenia studiów w Niemczech. nabór ciągły