Autorzy mogą liczyć na wsparcie na każdym etapie procesu wydawniczego swojej monografii. Począwszy od momentu złożenia maszynopisu w wydawnictwie do momentu przekazania plików do drukarni. Jeśli publikacja nie będzie wydana nakładem Wydawnictwa Akademi Ekonomiczno-Humanistycznej, nie muszą zaprzątać sobie głowy wyszukiwaniem innego wydawnictwa, negocjacjami i umowami z zewnętrznymi podmiotami, kontaktami z recenzentami oraz redaktorami językowymi i korektorami. Nie muszą też uczestniczyć w procesie projektowania okładki i wnętrza książki, ponieważ dostaną gotowe propozycje graficzne wyglądu okładek i środków.

Jeśli taka jest decyzja autora, po złożeniu maszynopisu, zrobieniu korekty autorskiej i zaakceptowaniu plików drukarskich, może on w ogóle nie być zaangażowany w proces wydawniczy.

Sposób przygotowania maszynopisu, opis procedur wydawniczych i recenzyjnych oraz sprawa etyki wydawniczej są przedstawione na stronie internetowej wydawnictwa.

 

Zapraszamy również do zapoznania się z możliwościami współpracy z wydawnictwami z II poziomu listy MNiSW: