Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie poszukuje bibliotekarza do prowadzonych przez siebie placówek - szkoły podstawowej, liceum ogólnokształcącego oraz liceum z maturą międzynarodową mieszczących się w Warszawie przy ul. Okopowej 59.

Opis stanowiska:
- kompleksowa obsługa czytelników w systemie bibliotecznym Librus,
- ewidencja i opracowanie zbiorów,
- prowadzenie szkoleń i lekcji bibliotecznych dla uczniów,
- współpraca z Biblioteką Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie w zakresie uzupełniania baz danych i obsługi uzytkowników,
- inne zlecone prace biurowe.

Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe humanistyczne, mile widziane bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, filologia polska, pedagogika, animacja kultury, kulturoznawstwo lub pokrewne,
- znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie pozwalająca na swobodną komunikację z uczniami i nauczycielami programu IB,
- umiejętność pracy z czytelnikiem, łatwość nawiązywania kontaktów, wysoka kultura osobista,
- gotowość do pracy w jeden weekend w miesiącu,
- praktyczna znajomość systemu Windows i pakietu MS Office.

Mile widziane:
- doświadczenie w pracy w bibliotece szkolnej,
- znajomość programów graficznych i umiejętność ich wykorzystania,
- doświadczenie w organizowaniu i prowadzeniu działań bibliotecznych dla różnych grup wiekowych.

Oferujemy:
- zatrudnienie na podstawie umowy o pracę poprzedzone 3-miesięcznym okresem próbnym,
- pracę w nowoczesnym kampusie edukacyjnym na Woli,
- możliwość udziału w ciekawych inicjatywach i szkoleniach,
- benefity socjalne (karta Multisport, pakiet Enel-Med),
- pracę w przyjaznym środowisku.

 

Dokumenty aplikacyjne (CV oraz list motywacyjny) prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres: wsparciebr@vizja.pl Prosimy o dołączenie klauzuli „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie w celu rekrutacji na stanowisko bibliotekarz”. Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

 

Informacja dla kandydata: Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie z siedzibą w: Okopowa 59, 01-043 Warszawa (Pracodawca - administrator danych), zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym, w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę kontaktując się z nami pod adresem e-mail: wsparciebr@vizja.pl. Będziemy przetwarzali informacje o Tobie w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu, w oparciu o następujące podstawy prawne: (a) aby wypełnić ciążące na nas obowiązki prawne – dane wskazane w Kodeksie pracy (m.in. dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, umiejętności, kwalifikacje) lub w innych przepisach prawa (według wymogów ogłoszenia); (b) aby podjąć działania na Twoje żądanie przed zawarciem umowy (np. informacje o oczekiwanym wynagrodzeniu i Twojej dostępności do rozpoczęcia pracy); (c) w oparciu o Twoją zgodę (np. Twój wizerunek, zainteresowania). Dane osobowe możemy przetwarzać także celu prowadzenia przyszłych rekrutacji na różne stanowiska (w oparciu o Twoją zgodę). Podanie danych osobowych wskazanych w przepisach prawa, niezbędnych do podjęcia działań na Twoje żądanie przed zawarciem umowy lub niezbędnych w naszym prawnie uzasadnionym interesie, jest obowiązkowe, żeby wziąć udział w rekrutacji. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę lub przetwarzamy je na Twoje żądanie przed zawarciem umowy) do innego administratora danych. Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres: 1 roku.