ORCID – The Open Researcher and Contribution ID to międzynarodowy system identyfikacji autorów i ich prac naukowych, który jest standardem w światowej nauce. Powstał w 2010 roku jako odpowiedź na potrzebę precyzyjnego łączenia osoby badacza z właściwymi mu pracami naukowymi. Ma likwidować problem dublujących się nazwisk autorów, eliminować różne wersje zapisu imienia i nazwiska, a także precyzować tożsamość badacza. ORCID jest rekomendowany przez wiodące instytucje i wydawców naukowych.


Składa się z 16 cyfr podzielonych na 4 części, np. 0000-0003-1913-6007
Poza krótkim opisem (biografia naukowca, słowa kluczowe, strona internetowa autora lub instytucji, identyfikatory w innych systemach), na koncie widzimy też wykaz publikacji, projektów i grantów. Z ORCID-em można połączyć własne profile założone w bazach Scopus (Author ID) oraz Web of Science (ResearcherID), aby umożliwić automatyczną wymianę danych, tworząc spójną całość.

 

Warto wiedzieć:
- jak stworzyć konto ORCID
- jak połączyć konto PBN z POL-on
- jak powiązać swoje konto PBN z ORCID ID
- jak połączyć konto ze Scopus i Web of Science 
- jak połączyć konto z Google Scholar

 

UWAGA!!!

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r., art. 343 ust. 1, pkt 3 zobowiązuje wszystkich pracowników naukowych do posiadania elektronicznego identyfikatora naukowca. Identyfikatorem tym ma być ORCiD. Jest on obowiązkowym elementem w procesie oceny parametrycznej jednostek naukowych.