Jeżeli posiadasz konto w serwisie Google Scholar, możesz je powiązać z ORCID iD.

Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją w celu ułatwienia importu publikacji z serwisu Google Scholar do ORCID ID.